Een sereen afscheid...

In de trieste sfeer van een overlijden kan een waardig afscheid troost bieden aan familie en nabestaanden.

Deze troost bieden we sinds 2010 in het uitvaartcentrum te Aartrijke. Om nog meer mensen te kunnen steunen in deze donkere periode openen we een tweede uitvaartcentrum in Eernegem.

Zowel binnen als buiten zullen beide rouwcentra voldoen aan de vereisten van een hedendaags funerarium.